اخبار تکنولوژی معرفی بازی ایرانی عبور از گذرگاه

اخبار تکنولوژی معرفی بازی ایرانی عبور از گذرگاه

در بازی عبور از گذرگاه باید خودتان را به خط برسانید. اما متاسفانه دشمن گرای جاده رو دارد و با خمپاره، تانک و هلیکوپتر روی مسیر، آتیش میریزد. بعد از هربار بازی رکوردتان بصورت آنلاین ثبت میشود تا با بقیه راننده ها رقابت داشته باشید. لازم به ذکر است روی جزئیات تک تک مدل ها کار شده تا در […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.