مشکلات امنیتی برنامه‎های iOS بیشتر از برنامه‎های Android است

مشکلات امنیتی برنامه‎های iOS بیشتر از برنامه‎های Android است

همیشه عادت کرده ایم که هرگاه صحبت از مشکل و ضعف امنیتی گوشی های همراه به میان آمده است، پشت سرش نام
اخبار جدید موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.