آپدیت مارشمالو برای LG G4 در دسترس است

آپدیت مارشمالو برای LG G4 در دسترس است

اسپرینت (Sprint) آپدیت مارشمالو را برای دستگاه LG G4 بر روی شبکه خود قرار داد. این آپدیت ورژن دستگاه را به LS991ZV9

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.