Oukitel U7 Pro از یک پروژکتور بهره می برد

Oukitel U7 Pro از یک پروژکتور بهره می برد

این چیزی نیست که تا به حال در صنعت گوشی ندید باشیم، اما باز هم ویژگی جالبی محسوب می شود، اینطور که
موبایل های جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.