شایعه : Galaxy Note5 در اوایل ژانویه سال ۲۰۱۶ راهی بازار اروپا خواهد شد

شایعه : Galaxy Note5 در اوایل ژانویه سال ۲۰۱۶ راهی بازار اروپا خواهد شد

به تازگی شایعه شده که Galaxy Note5 در اوایل ژانویه سال ۲۰۱۶ راهی بازار اروپا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تکفارس
گوشی نوکیا

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.