اولین ساعت هوشمند اچ‌تی‌سی در ماه آوریل معرفی می‌شود

اولین ساعت هوشمند اچ‌تی‌سی در ماه آوریل معرفی می‌شود

با توجه به یک منبع قابل اعتماد قرار است که شرکت اچ‌تی‌سی اولین ساعت هوشمند خود را در اواسط ماه آوریل که

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.