اینافونه تقدیم می‌کند

اینافونه تقدیم می‌کند

خالقان Recore سازندگان «مگامن»، «خیزش مردگان» و مجموعه‌ی تحسین‌شده‌ی «متروید پرایم» هستند. در میان بازماندگان محدود انسان‌ها در سیاره‌ای که به دست
اخبار تکنولوژی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.