شایعه: Huawei P9 در مارس ۲۰۱۶ عرضه خواهد شد

شایعه: Huawei P9 در مارس ۲۰۱۶ عرضه خواهد شد

پرچمدار Huawei P9 که موضوع شایعات اخیر بود، انتظار می‎رود در ماه مارس سال آینده عرضه شود، البته بر اساس شایعات منتشر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.