سامسونگ باطری های خمیده جدیدش را معرفی کرد

سامسونگ باطری های خمیده جدیدش را معرفی کرد

سامسونگ از باطری های خمیده جدید خود با نام های Band و Stripe رونمایی کرد که نسبت به گذشته ظرفیت و قدرت
آهنگ موبایل جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.