بزرگترین حافظه SSD با فضای ۱۳ ترابایت ساخته شد

بزرگترین حافظه SSD با فضای ۱۳ ترابایت ساخته شد

در گذشته حافظه‌های SSD  مقدار فضای دخیره سازی مناسبی را نداشتند و علاوه بر این موضوع قدری هزینه بردار بودند، با وجود اینکه

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.