اپ شناس: معرفی برنامه عیب شناسی موبایل Phone Doctor Plus

اپ شناس: معرفی برنامه عیب شناسی موبایل Phone Doctor Plus

اگر گوشی شما مشکلی پیدا کرده و یا ایراد نرم افزاری دارد ولی هنوز روشن می‌شود بهترین برنامه ای که می توانم

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.