اخبار تکنولوژی اختصاصی: نسخه ی انگلیسی وبسایت رونمایی شد

اخبار تکنولوژی اختصاصی: نسخه ی انگلیسی وبسایت رونمایی شد

امروزه عده ای کثیر از جامعه جوانان ایرانی را گیمر ها تشکیل می‌دهند. علاقه مندانی پر و پا قرص برای بازی های رایانه ای، که ماهیانه مبلغی مشخص را برای خرید بازی خرج می‌کنند. تفریحی سالم در ابعاد مجازی به شرط آنکه به نکات ESRB توجه شود. یکی از پایگاه های فعال عرصه ی بازی های […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.