مایکروسافت برای مک بوک قدیمی شما ۳۰۰ دلار پرداخت می کند

مایکروسافت برای مک بوک قدیمی شما ۳۰۰ دلار پرداخت می کند

این روز ها شرکت ها برای فروش هر چه بیشتر مجبورند دست به خلاقیت و بعضا دست و دل بازی هایی بزنند.
گوشی های سونی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.