ال جی جی ۵ در تاریخ ۲ اسفند ماه معرفی می‌شود

ال جی جی ۵ در تاریخ ۲ اسفند ماه معرفی می‌شود

تاگنون شایعات متعددی پیرامون پرچم دار آینده شرکت ال جی یعنی گوشی هوشمند جی ۵ منتشر شده است. قرار بر این است

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.