آموزش ایجاد یک بسته‎ی آزمایشی با نرم‎افزار Cisco Network Simulator (بخش سوم)

آموزش ایجاد یک بسته‎ی آزمایشی با نرم‎افزار Cisco Network Simulator (بخش سوم)

امروز می‎خواهیم بخش سوم و مرحله‎ی آخر از آموزش خودمون برای ایجاد بسته‎ی آزمایشی را شروع کنیم. مرحله‎ی۵ دراین قسمت شما باید
گوشی موبایل جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.