اخبار تکنولوژی چرا فایل های پاک شده قابل بازیابی هستند و چگونه مانع بازیابی آنها شوید

اخبار تکنولوژی چرا فایل های پاک شده قابل بازیابی هستند و چگونه مانع بازیابی آنها شوید

درود بر شما. وقتی شما یک فایل را حذف می کنید، آن فایل به طور کامل از هارد دیسک کامپیوتر پاک نمی شود، بلکه هنوز در هارد دیسک باقی می ماند. حتی وقتی آن فایل را از سطل بازیافت خود پاک کنید، باز هم در هارد شما باقی می ماند. این کار کمک می کند […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.