تست ویژگی لمس سه بعدی در نسخه اندرویدی اینستاگرام

تست ویژگی لمس سه بعدی در نسخه اندرویدی اینستاگرام

یکی از ویژگی های قابل توجه در آخرین نسل گوشی های iPhone فناوری لمس سه بعدی است که بسته به میزان فشار

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.