ویژگی Samsung Pay تا سال آینده به ساعت هوشمند Gear S2 اضافه نمی شود

ویژگی Samsung Pay تا سال آینده به ساعت هوشمند Gear S2 اضافه نمی شود

یکی از ویژگی هایی که سامسونگ در زمان پرده برداری از ساعت هوشمند Gear S2 روی آن تمرکز داشت، سرویس پرداخت همراه بود.

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.