لنوو تبلت های سورفیس مایکروسافت را نخواهد فروخت

لنوو تبلت های سورفیس مایکروسافت را نخواهد فروخت

زمانی که مایکروسافت از اولین ورود خود به دنیای سخت افزار پرده برداری کرد، برخی از شرکای OEM مایکروسافت، چندان دل خوشی نداشته
مشخصات سیستم کامپیوتر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.