سرفیس بوک و سرفیس پرو ۴ به حافظه ۱ ترابایتی مجهز شدند

سرفیس بوک و سرفیس پرو ۴ به حافظه ۱ ترابایتی مجهز شدند

در بازار جهانی و رقابتی امروزی و در زمان خرید بسیاری از کاربران انتخاب خود را به سرفیس بوک و سرفیس پرو

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.