۱۰ هکر بدنام تاریخ (قسمت اول)

۱۰ هکر بدنام تاریخ (قسمت اول)

با پیشرفت تکنولوژی خصوصا در دنیای کامپیوتر به مرور زمان نوع جدیدی از افراد شرور که هکر نام داشتند به وجود آمدند.
سونی اریکسون

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.