اخبار تکنولوژی AMD قصد دارد تا ۵ درصد از کارکنان خود را اخراج کند

اخبار تکنولوژی AMD قصد دارد تا ۵ درصد از کارکنان خود را اخراج کند

Advanced Micro Devices (دستگاه های پیشرفته مایکرو) یا همان AMD قصد دارد تا حدود ۵ درصد از کارکنان خود در سرتاسر جهان را از کار برکنار کند. این اقدام به خاطر صرفه جویی در هزینه ها می باشد. یک سخنگوی کمپانی به رویترز گفته است که آن ها در حدود ۵۰۰ نفر از کارکنان خود […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.