اخبار تکنولوژی رستگاری در سپیده دم | نقد و بررسی عنوان Until Dawn

اخبار تکنولوژی رستگاری در سپیده دم | نقد و بررسی عنوان Until Dawn

سینمایی شدن پدیده‎ای است که چه ما گیمرها خوشمان بیاید و چه نه، راه خود را توسط بازیسازان به صنعت بازی‎های رایانه‎ای باز کرده است و اتفاقا جواب مثبتی نیز گرفته است. باید قبول کرد که صحنه‎های سینمایی چه در عناوینی مثل Call Of Duty باشد و هیجان ما را چند برابر کند و چه […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.