AMD کارت گرافیک Radeon R9 380X را هفته دیگر عرضه می کند

AMD کارت گرافیک Radeon R9 380X را هفته دیگر عرضه می کند

به نظر می رسد AMD تا قبل از سال نو حداقل یک کارت گرافیک دیگر را معرفی کند، در این راستا شایعاتی
سیستم عامل کامپیوتر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.