شکست اپل در میزان فروش سه ماهه سوم ۲۰۱۵ توسط سامسونگ

شکست اپل در میزان فروش سه ماهه سوم ۲۰۱۵ توسط سامسونگ

باز هم اخبار مربوط به رقابت سامسونگ و اپل…و حال در تازه ترین اخبار آمده است که ظاهرا اپل در فروش گوشی
گوشی سامسونگ جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.