گزارشی از الکامپ خلیج فارس

گزارشی از الکامپ خلیج فارس

هر ساله در کشور ایران نمایشگاه های کامپیوتر و الکترونیک با نام الکامپ برگزار می‌شود و هر شهر الکامپ خود را دارد

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.