۱۰ عدد از بزرگ‎ترین شکست‎ها و فجایع دنیای تکنولوژی

۱۰ عدد از بزرگ‎ترین شکست‎ها و فجایع دنیای تکنولوژی

فاجعه و شکست برای همه اتفاق می‎افتد. خواه شرکتی کوچک یا حتی بزرگ در زمینه فناوری اطلاعات باشد و خواه دولتی تمام
سایت تفریحی

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.