دانلود کنید: فناوران اطلاعات ، چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴

دانلود کنید: فناوران اطلاعات ، چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴

تعداد کمی از روزنامه های خبری تکنولوژی و آی تی در کشورمان هستند که هنوز به صورت مرتب و هر روزه منتشر شوند

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.