تاریخ بروزرسانی بزرگ Xbox one مشخص شد

تاریخ بروزرسانی بزرگ Xbox one مشخص شد

مایکروسافت در حال آماده کردن یک بروزرسانی بزرگ برای Xbox است که قرار است چند ماه آینده عرضه شود، اما تا به
اخبار گوشی موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.