اخبار تکنولوژی تماشاخانه : تست مقاومت | PS4 در برابر گلوله کالیبر ۵۰

اخبار تکنولوژی تماشاخانه : تست مقاومت | PS4 در برابر گلوله کالیبر ۵۰

به تماشاخانه امروز خوش آمدید. در این بخش قرار است تا یک تست مقاومت متفاوت داشته باشیم. تا به حال تست های متفاوتی را شاهد بوده ایم. در مورد PS4 تست هایی بوده که چند ساعت متوالی بدون استفاده می تواند روشن باشد یا چند ساعت متوالی می توان بازی کرد. البته قرار نیست همه […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.