اخبار تکنولوژی دوره‎ ی آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون: آماده‎سازی محیط کار – بخش دوم

اخبار تکنولوژی دوره‎ ی آموزشی زبان برنامه نویسی پایتون: آماده‎سازی محیط کار – بخش دوم

درود در قسمت قبلی نحوه‎ی نصب و راه اندازی پایتون را در سیستم عامل‎های مختلف بررسی کردیم، و به موارد پایه و اولیه‎ای اشاره کردیم. در این بخش چندین IDE را نصب و برای کدنویسی به زبان پایتون آماده خواهیم کرد. این IDEها شامل IDLE (کهIDE پیش فرضیست که هنگام نصب پایتون در سیستم عامل […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.