اخبار تکنولوژی تماشاخانه: مقایسه آیپد مینی ۴ با آیپد مینی ۳

اخبار تکنولوژی تماشاخانه: مقایسه آیپد مینی ۴ با آیپد مینی ۳

پس از معرفی آیپد مینی ۴ منتظر فرصتی بودم، تا آن را با آیپد مینی ۳ مقایسه کنم. اگر شما هم مانند بنده منتظر چنین لحظه ای بوده اید، باید به شما بگویم که آن لحظه فرا رسیده است و قصد دارم تا این دو تبلت را با هم مقایسه کنم. درست است که همه […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.