آپدیت ویندوز ۱۰ برای دستگاه های قدیمی در سال ۲۰۱۶ منتشر می‌شود

آپدیت ویندوز ۱۰ برای دستگاه های قدیمی در سال ۲۰۱۶ منتشر می‌شود

همانطور که می‌دانید ویندوز ۱۰ انقلاب بزرگی در خانواده سیستم عامل های مایکروسافت به شمار می‌آید چراکه برخی تغییرات عمده در آن

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.