نگاه تکفارس به الکامپ| گزارش اختصاصی از نمایشگاه الکامپ ۹۴

نگاه تکفارس به الکامپ| گزارش اختصاصی از نمایشگاه الکامپ ۹۴

نمایشگاه الکامپ بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است که همه ساله

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.