نگاهی کوتاه به تاریخچه ی ساعت های هوشمند

نگاهی کوتاه به تاریخچه ی ساعت های هوشمند

در حالی که همواره اعتقاد بر این بوده که ساعت های هوشمند ابزاری ضروری برای زندگی روزمره نمیباشند، این حقیقت که همواره در دهه اخیر این محصول در لیست کالاها قرار داشته و حداقل توانسته است بخشی از توجهات را به خود جلب کند غیر قابل انکار است. به نظر میرسد اکنون زمان مناسبی است […]
اخبار روز موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.