پیشنهاد فوق العاده LG به خریداران LG V10

پیشنهاد فوق العاده LG به خریداران LG V10

پس از معرفی غیر منتظره پرچمدار جدید LG یعنی V10، به نظر می رسد LG برای جذب مشتری و فروش بیشتر پرچمدار
خرید سیستم کامپیوتر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.