Acer دو دستگاه Windows 10 جدید معرفی کرد

Acer دو دستگاه Windows 10 جدید معرفی کرد

کمپانی Acer همیشه می خواهد تا خودی نشان بدهد و در همین راستا حال تصمیم گرفته تا از دو دستگاه Windows 10 جدید خود پرده برداری کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تکفارس همراه باشید. اوایل امروز کمپانی Acer از دو دستگاه Windows 10 جدید خود پرده برداری کرد، این دو دستگاه سال جاری منتشر […]
گوشی موبایل جدید

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.