شایعه: گلکسی اس ۷ دارای نسخه دو سیم کارته است

شایعه: گلکسی اس ۷ دارای نسخه دو سیم کارته است

به نظر می‌رسد که شایعات پیرامون پرچم دار بعدی شرکت سامسونگ پایانی ندارد و لحظه به لحظه بر تعداد آن افزوده می‌شود.

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.