با برنامه Plume Air Report از وضعیت آلودگی هوا مطلع شوید!

با برنامه Plume Air Report از وضعیت آلودگی هوا مطلع شوید!

قبلا شما با استفاده از برنامه ها از وضعیت آب و هوایی با خبر می شدید، حال شما می توانید از وضعیت
مشخصات سیستم کامپیوتر

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.