منتظرکنفرانس I/O در ۱۸ می توسط گوگل باشید

منتظرکنفرانس I/O در ۱۸ می توسط گوگل باشید

۱۸ می در شهر بزرگ سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا روزی برزگ در عرصه فناوری است روزی که قرار است غول بزرگ

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.