تصاویری جدید از HTC One X9 منتشر شد

تصاویری جدید از HTC One X9 منتشر شد

موبایل جدید HTC پس از One X9 ،One A9 نام گرفته است. موبایلی که شایعات و گزارشات زیادی از آن در چند

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.