شایعه: تاریخ عرضه Galaxy S7 لو رفت

شایعه: تاریخ عرضه Galaxy S7 لو رفت

گلگسی اس۷ این روز ها به منبع پی پایان شایعات تبدیل شده است. تا کنون بسیاری از شایعات به بیرون درز کرده

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.