نگاهی مختصر به تلفن های هوشمندی که در هفته ی گذشته معرفی شد

نگاهی مختصر به تلفن های هوشمندی که در هفته ی گذشته معرفی شد

این هفته هم مانند هفته قبل دنیای تلفن های هوشمند شاهد معرفی چندین تلفن فوق العاده بود، این هفته هم لیستی از
اخبار روز موبایل

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.