آنچه در امروز گذشت | کل اخبار ۱ بهمن ماه

آنچه در امروز گذشت | کل اخبار ۱ بهمن ماه

اگر در طول روز وقت نکرده‌اید اخبار دنیای تکنولوژی را که در تکفارس منتشر شده اند را دنبال کنید و از علاقه‌مندان

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.