اخبار تکنولوژی شمشیر عدالت | نقد و بررسی Blues and Bullets

اخبار تکنولوژی شمشیر عدالت | نقد و بررسی Blues and Bullets

مدتی است که عناوین چند قسمتی توانسته اند طرفداران فراوانی بدست آورند. شاید مهم ترین قدم در این راه را Telltale برداشته باشد، اما نمی توان نقش وارثان را نادیده گرفت. استفاده از این روش مزایا و معایبی نیز دارد. اگر مشکلی وجود داشته و ویژگی های بازی به مذاق بازیبازان خوش نمیاد، به راحتی […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.