طبق شایعات، آمازون روی ساخت یک “سرویس پخش موزیک” جداگانه کار می کند

طبق شایعات، آمازون روی ساخت یک “سرویس پخش موزیک” جداگانه کار می کند

سرویس پخش موزیک Prime Music شرکت آمازون، در اواسط سال ۲۰۱۴ به عنوان یک سرویس نامحدود و عاری از تبلیغات معرفی شد

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.