اخبار تکنولوژی مشکلات عنوان Until Dawn شروع شدند

اخبار تکنولوژی مشکلات عنوان Until Dawn شروع شدند

عنوان Until Dawn منتشر شده است و خوب به زودی مشکلات این عنوان را خواهیم دید. البته این یک مسئله معمولی در دنیای بازی ها بوده و سازندگان با انتشار بروزرسانی های متعدد، مشکلات بازی را برطرف می کنند. اکنون اولین مشکل بازی گزارش شده است! با ما در ادامه خبر همراه شوید. برخی بازیکنانی […]

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.