ویندوز ۱۰ اکنون روی ۲۰۰ میلیون دستگاه نصب شده است

ویندوز ۱۰ اکنون روی ۲۰۰ میلیون دستگاه نصب شده است

باتوجه به خبرهای جدید منتشر شده سیتم عامل محبوب ویندوز ۱۰ اکنون روی ۲۰۰ میلیون دستگاه مختلف نصب شده است، این رقم

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.