تبلت Google Pixel C هم اکنون برای خرید در دسترس است

تبلت Google Pixel C هم اکنون برای خرید در دسترس است

گوگل در نهایت تبلت Pixel C خود را برای فروش در فروشگاه های سخت افزاری خود آماده کرده است. این تبلت اولین

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.