بایگانی برای دسته بندی' مدیرعامل Square Enix: این نسل نسخه های دیجیتالی بازی را به نسخه فیزیکی آن ها ترجیح می‌دهد' .

اخبار تکنولوژی مدیرعامل Square Enix: این نسل نسخه های دیجیتالی بازی را به نسخه فیزیکی آن ها ترجیح می‌دهد

اخبار تکنولوژی مدیرعامل Square Enix: این نسل نسخه های دیجیتالی بازی را به نسخه فیزیکی آن ها ترجیح می‌دهد نسخه جدید سری بازی های Hitman بحث بسیاری را میان مردم راه انداخته است که بازی های دیجیتالی بهتر هستند و یا بازی های فیزیکی، اما آقای Phil Rogers، مدیرعامل Square Enix غربی، اعتقاد دارد که هر دو […]